Sävsjö karateklubb - Välj din sport välj karate


Graderingen är ett prov, där karateken får tillfälle att visa sin utvecklingsnivå. i Provet ingår att visa sina färdigheter i kihon, kumite och kata. Efter godkänt prov får karateken bära ett bälte med en färg som indikerar den uppnådde utvecklingsnivån. För att få gradera krävs att karatekan har deltagit i ett givet antal träningstillfällen i vårt fall minst trettio. Ett andra krav är att få tillstånd av klubbens ansvarige huvudtränare. Graderingens svårighetsgrad är fastlagd gäller lika för alla. Tyngdpunkten vid bedömning av karateknas uppnådde förmåga ligger på själv utförandet av tekniker, för både kihon, kumite och kata. I kata gäller dessutom förmågan att följa katans mönster och rytm. Barnens gradering skiljer sig från vuxnas. För barn (åldersgruppen sju till tolv) år gäller att att en gradering är uppdelad i två tillfällen. Första tillfället betraktas som en halv gradering. Svårighetsgraden kan tillåtas variera något. Barn kan graderas högst till andra blåa bältet (4:e kyu). Inför gradering till första bruna bältet (3:e kyu) måste barn ha gått över till vuxengruppen och där graderas efter de regler som gäller för vuxen.Site Builder drivs av  Vistaprint