Sävsjö karateklubb - Välj din sport välj karate
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
 

 facebook   www.idrottonline.se/savsjo/savsjokk-karate  Vår klubbens hemsida via idrottonline.
 

 

                                                         Varifrån kommer Karate?  
 Karate är ett gammalt kamp- och  självförsvarssystem som började utvecklas på 300-talet i Indien och som på 500-talet spreds till Kina. På 1300-talet hade karaten nått den lilla Japanska ön Okinawa. Kara ten tränades flitigt bland såväl herrskap som bönder. Under 1600-talet infördes ett vapenförbud på Okinawa så Karaten fick tränas i all hemlighet. Det var även då man började utveckla den ”moderna vapenträningen”. Man använde sig bl. a. av skäror och krattskaft. Efter andra världskriget var Japan som bekant ockuperat av USA, och karaten spreds med hemvändande soldater. Till Europa kom karaten under andra delen av 1950-talet, och till Sverige anlände den under 1960-talets början. Idag finns det ca 300 klubbar och ca 22000 aktiva i Sverige.                          
Vad är egentligen Karate?                           
Man kan säga att karate är olika slag, blockeringar och sparkar som utförs i en följd. Genom tiderna har det arbetats fram  en mängd olika kombinationer, rörelsescheman, kontraattacker, försvar och anfall. Man tränar oftast parvis och det ställer stora krav på koncentration hos utövarna eftersom man slår och sparkar mot varandra.
                                                                     Hur tränar man?
                                                     Ett vanligt träningspass kan se ut så här:                         
                                                     1. Gymnastik och   uppmjukningsövning
                                                     2. Teknik- och grundträning
                                                     3. Styrka - och konditionsträning
                                                     4. Stretching och avslappning
Träningen tar ca 90-120 min. Allt efter som man tränar och blir duktigare byggs träningen på med svårare tekniker och    kombinationer.          
                                                                  Karate som livsstil
Det bästa sättet att koppla av från någonting är att koncentrera sig på något helt annat. Avkoppling är som alla vet viktig men tyvärr sällsynt i dagens samhälle. Vi behöver avkopplingen för att orka med arbetet, familjen, släkt och vänner – kort sagt för att må bra! Vi som tränar karate försöker skaffa oss vår avkoppling genom den mentala ocmfysiska koncentration och disciplin som karateträningen inbegriper. I föreningen försöker  vi därför att skapa en atmosfär där man kan    nå  maximal koncentrationsnivå.
          
                                                     Kan vem som helst träna karate?
Givetvis kan alla träna karate. Man som kvinna, gammal som ung. Det handlar bara om att våga och vilja. Genom karateträningen lär vi oss kontrollera vår kropp och att höja vår förmåga att klara de påfrestningar och krav som vardagslivet utsätter oss för, såväl fysiskt som psykiskt.
                         Mästare Gichin Funakoshi (1868-1957)                  
 Gichin Funakoshi var den förste att introducera karaten i Japan 1916.
Han sägs vara den moderna karatens fader. Funakoshi hade under sin uppväxt på Okinawa studerat både Naha-te och Shuri-te och hans system var en blandning av det bästa hos bägge skolorna.
Stilen uppkallades efter platsen där han undervisade – Shotokan.
Shotokan är den stil som idag har flest utövare runt om värld.     
  
  
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint